Giảm giá!

Bếp điện

Bếp Điện MH-02R

16,950,000 14,407,500

Tính năng cơ bản
 • Bếp kính âm 2 điện 
 • Mặt kính Eurokera – màu đen
 • Thông số kỹ thuật: 
 • Công suất: 0.8/1.9kW + 1.8kW
 •                (Ø 130/215) + (Ø 185)
 • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
 • Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm
 • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
 • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)
 • Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  20,900,000 17,765,000

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 1 từ 1 điện
  • Mặt kính Eurokera – kính đen chấm bi xanh ngọc bích
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất: 0.8/1.9kW + 2kW
  •       (Ø 130/215) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  • Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)

  Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  20,460,000 17,391,000

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 1 điện và 1 từ
  • Mặt kính Eurokera – màu đen
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất: 0.8/1.9kW + 2kW
  •                (Ø 130/215) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  • Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)

  Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  20,900,000 17,765,000

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 1 từ 1 điện
  • Mặt kính Eurokera – kính đen chấm bi nâu nhạt
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất: 0.8/1.9kW + 2kW
  •       (Ø 130/215) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  • Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)
  •  

  Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  32,340,000 27,489,000

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 2 từ 2 điện
  • Mặt kính EuroKera – màu đen
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất: 0.8/1.9kW + 1.2kW + 1.6kW + 2.0kW
  •                (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 156) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W930 x D360 x H60mm
  • Kích thước lỗ đá: W895 x D325mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)
  •  

  Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  29,370,000 24,964,500

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 2 từ 1 điện
  • Mặt kính Eurokera – kính đen chấm bi nâu nhạt
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất: 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW
  •                   (Ø 130/215) + (Ø 150) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  • Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)
  •  

  Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  29,810,000 25,338,500

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 2 từ và 1 điện
  • Mặt kính Eurokera – màu đen
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất : 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW
  • (Ø 130/215) + (Ø150) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  • Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)

  Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  28,600,000 24,310,000

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 2 điện và 1 từ
  • Mặt kính Eurokera – màu đen
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất: 0.8/1.9kW + 1.2kW + 2kW
  •                (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  • Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)

  Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  29,370,000 24,964,500

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 2 từ 1 điện
  • Mặt kính Eurokera – kính đen
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất: 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW
  •       (Ø 130/215) + (Ø 150) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  • Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)
  •  

  Giảm giá!
  TẶNG 2TR
  29,370,000 24,964,500

   
  Tính năng cơ bản
   
  • Bếp kính âm 2 từ 1 điện
  • Mặt kính Eurokera – kính đen chấm bi xanh ngọc bích
  • Thông số kỹ thuật:
  • Công suất: 0.8/1.9kW + 1.6kW + 2kW
  •       (Ø 130/215) + (Ø 150) + (Ø 215)
  • Kích thước bếp: W810 x D450 x H55mm
  • Kích thước lỗ đá: W770 x D400mm
  • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
  • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)

  Giảm giá!
  31,900,000 27,115,000

  Tính năng cơ bản
 • Bếp kính âm 2 điện 2 từ
 • Mặt kính Eurokera – màu đen
 • Thông số kỹ thuật:
 • Công suất: 0.8/1.9kW+ 1.2kW + 1.6kW + 2.0kW
 •                (Ø 130/215) + (Ø 156) + (Ø 156) + (Ø 215)
 • Kích thước bếp: W930 x D360 x H60mm
 • Kích thước lỗ đá: W895 x D325mm
 • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
 • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)
 • Giảm giá!

  Bếp điện từ

  Bếp kết hợp MH-02IR D

  20,900,000 17,765,000

  Tính năng cơ bản
 • Bếp kính âm 1 từ 1 điện
 • Mặt kính EuroKera – Màu đen chấm bi
 • Thông số kỹ thuật:  
 • Công suất: 0.8/1.9 kW + 2 kW
 •                   (Ø 130/215) + (Ø 215)
 • Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
 • Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm
 • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
 • Linh kiện: Copreci – Tây Ban Nha, Kính EuroKera – Pháp (Sản xuất tại Thái Lan hoặc Trung Quốc)
 • Giảm giá!
  12,100,000 10,285,000

  Tính năng cơ bản
 • Bếp kính âm 1 điện và 1 từ
 • Mặt kính Vitroceramic
 • Điều khiển cảm ứng
 • Thông số kỹ thuật :
 • Công suất: 2.0kW + 1kW / 2.2kW
 •                   (Ø210) + (Ø138/ Ø230)
 • Tổng công suất : 4.2 kW
 • Kích thước bếp: W730 x D430 x H62mm
 • Kích thước lỗ đá: W700 x D410mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Hết hàng

  Tính năng cơ bản
 • Sản phẩm phân phối tại hệ thống Điện Máy Xanh
 • Bếp kính âm 1 điện, 1 từ
 • Mặt kính Vitro Ceramic
 • Thông số kỹ thuật :
 • Công suất: 2kW + 1kW / 2.3kW
 •                   (Ø 210) + (Ø 138/ Ø 230)
 • Tổng công suất : 4.2 kW
 • Điện áp : 220-240V/50Hz
 • Kích thước bếp: W730 x D430 x H62mm
 • Kích thước lỗ đá: W700 x D410mm
 • Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam
 • Linh Kiện: Trung Quốc
 • Xuất Xứ: Trung Quốc


 • Giảm giá!
  9,900,000 8,415,000

  Tính năng cơ bản
 • Bếp kính âm 2 điện
 • Mặt kính Vitroceramic
 • Điều khiển cảm ứng
 • Thông số kỹ thuật :
 • Công suất: 1.8kW + 1kW / 2.2kW
 •                    (Ø200) + (Ø138 / Ø230)
 • Tổng công suất: 4kW
 • Kích thước bếp: W730 x D430 x H62mm
 • Kích thước lỗ đá: W700 x D410mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Zalo
  Zalo