Giảm giá!
3,740,000 3,179,000

Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công (Có thể lắp âm)
 • Thép không rỉ 304
 • Độ dày 1.0mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W440 x D440 x H200mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!
  8,470,000 7,199,500

  Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công (Có thể lắp âm)
 • Thép không rỉ 304
 • Độ dày 1.2mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W860 x D440 x H200mm
 • Kích thước lỗ đá: W840 x D420mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!
  4,730,000 4,020,500

  Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W776 x D476 x H220mm
 • Kích thước lỗ đá: W756 x D456mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!
  4,730,000 4,020,500

  Tính năng cơ bản
 • Thép không rỉ 304
 • Độ dày 0.8 mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W800xD430xH200
 • Kích thước lỗ đá: W780 x D410mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!
  4,840,000 4,114,000

  Tính năng cơ bản
 • Thép không rỉ 304
 • Độ dày 0.8 mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W850xD450xH210
 • Kích thước lỗ đá: W830 x D430mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Hết hàng

  Chậu rửa chén

  Chậu rửa chén MS 1011P

  Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Thông số kỹ thuật:
 • Kích thước: W780 x D430 x H210mm
 • Kích thước lỗ đá: W760 x D410mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!

  Chậu rửa chén

  Chậu rửa chén MS 1017

  4,400,000 3,740,000

  Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W800 x D500 x H200mm
 • Kích thước lỗ đá: W778 x D478mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!

  Chậu rửa chén

  Chậu rửa chén MS 1022D

  5,280,000 4,488,000

  Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 1.0mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W760 x D460 x H230mm
 • Kích thước lỗ đá: W735 x D435mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!

  Chậu rửa chén

  Chậu rửa chén MS 1023

  3,300,000 2,805,000

  Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W580 x D480 x H200mm
 • Kích thước lỗ đá: W555 x D455mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!

  Chậu rửa chén

  Chậu rửa chén MS 1024

  5,170,000 4,394,500

  Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W875 x D475 x H210mm
 • Kích thước lỗ đá: W856 x D456mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!
  6,600,000 5,610,000

  Tính năng cơ bản
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không gỉ 304
 • Độ dày 0.8mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W1160 x D500 x H200mm
 • Kích thước lỗ đá: W1138 x D478mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!
  6,600,000 5,610,000

  Tính năng cơ bản
 • Thép không rỉ 304
 • Độ dày 0.8 mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W1160xD500xH200
 • Kích thước lỗ đá: W1138 x D478mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!

  Chậu rửa chén

  Chậu rửa chén MS 1026L

  5,500,000 4,675,000

  Tính năng cơ bản
 • Đặc điểm sản phẩm:
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không rỉ 304
 • Độ dày 0.7 mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước : W1180 x D480 x H185 mm
 • Kích thước cắt đá : W1160 x D460 mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!

  Chậu rửa chén

  Chậu rửa chén MS 1026R

  5,500,000 4,675,000

  Tính năng cơ bản
 • Đặc điểm sản phẩm:
 • Dòng sản phẩm mới chế tạo bán thủ công
 • Thép không rỉ 304
 • Độ dày 0.7 mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W1180 x D480 x H185 mm
 • Kích thước cắt đá : W1160 x D460 mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Giảm giá!
  6,600,000 5,610,000

  Tính năng cơ bản
 • Thép không rỉ 304
 • Độ dày 0.8 mm
 • Rổ lọc rác bằng inox tiện lợi
 • Bộ xả thông minh ngăn mùi hiệu quả
 • Lớp chống ồn và chống ngưng tụ nước dưới đáy chậu
 • Kích thước: W1120xD500xH200
 • Kích thước lỗ đá: W1098 x D478mm
 • Xuất xứ : Trung Quốc (theo bản quyền Malloca)
 • Zalo
  Zalo